REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSKIEJ
I SNOWBOARDOWEJ „BABA JAGA” BODZENTYN

 1. Jedna lekcja trwa 50 minut (2h=100 minut 3h=150 minut). 
 2. Cena lekcji nie obejmuje opłat  za korzystanie z wyciągu , oraz wypożyczenie sprzętu narciarskiego/snowboardowego.  
 3. Cennik lekcji indywidualnych dotyczy lekcji prowadzonych jedna po drugiej w ciągu jednego dnia. 
 4. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot przysługuje jedynie w przypadku gdy nieczynne są wyciągi narciarskie w ośrodku „Baba Jaga” Bodzentyn. 
 5. Klienci szkoły narciarskiej spotykają się z instruktorem przy siedzibie szkoły wraz ze sprzętem. 
 6. Należność za lekcje zarezerwowane, a nie opłacone należy uregulować minimum 10 minut przed rozpoczęciem lekcji. W przypadku przewidywanego spóźnienia wskazany jest kontakt ze szkołą, w innym wypadku rezerwacja zostanie anulowana. Czas lekcji liczony jest od umówionej godziny. Spóźnienie powoduje skrócenie czasu trwania zajęć. 
 7. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  
 8. Szkoła nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia. 
 9. Zgodnie z ustawą, każdy narciarz lub snowbordzista do ukończenia 16 r.ż. jest zobowiązany do noszenia podczas jazdy na stoku kasku ochronnego.
 10. Szkoła narciarsko – snowboardowa wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia. 
 11. Szkoła narciarsko – snowboardowa wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź sprzęcie w czasie trwania lekcji w wypadku gdy kursant jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 
 12. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na lekcji z instruktorem szkoły, musi być zgłoszony do biura szkoły tego samego dnia w obecności instruktora prowadzącego zajęcia. W przypadku niepowiadomienia Szkoły o zdarzeniu, Szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za niego. 
 13. Podczas zajęć Uczeń korzysta z wyciągu orczykowego poza kolejnością.
 14. Przed przystąpieniem do lekcji Uczeń  Opiekun zobowiązany jest przekazać Instruktorowi, szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich,
  a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez Szkołę Narciarską.
 15. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Uczniom – w tym również osobom małoletnim – odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego Ucznia jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Ucznia do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.
 16. Opłacenie lekcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkoły narciarstwa
  i snowboardu.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Szkoła „Baba Jaga” Bodzentyn kładzie bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo, dlatego poniższe rozwiązania mają na celu zminimalizować ryzyko wystąpienia COVID-19.

Informacje/wytyczne obowiązujące w szkole:
1. Zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu, przez co ryzyko wystąpienia COVID-19 jest minimalne.

 1. Spotkania z instruktorami mają miejsce w wyznaczonym miejscy – przy siedzibie szkoły.
 2. Podczas zajęć nasi klienci (powyżej 6-ego roku życia) mają obowiązek zakrycia ust oraz nosa.
 3. W przypadku zajęć grupowych, gdy grupy nie przekraczają 8 osób na świeżym powietrzu co jest zgodne z prawnymi limitami, zajęcia  nie zwiększa ryzyka wystąpienia COVID-19.
  Instruktorzy “Baba Jaga” Bodzentyn:
 4. Instruktorzy są pod stałą kontrolą bezpieczeństwa.
 5. Każdy z instruktorów przed zajęciami i po zajęciach ma obowiązek dezynfekcji rąk.
 6. Każdy z instruktorów w czasie prowadzenia zajęć ma obowiązek zarywania nosa i ust.
 7. Każdy z instruktorów codziennie odbywa wywiad sanitarny celem zmniejszenia ryzyka wystąpienia COVID-19.

Nasi Instruktorzy charakteryzują się wysokim profesjonalizmem podczas prowadzonych zajęć. Mogą Państwo czuć się bezpiecznie, ponieważ bezpieczeństwo to element który był
z nami zawsze.